Projekty
které
mají
hlavu
i
patu!
Projekční kancelář dopravních staveb

Ing. Jana Břicháčová

O nás

“Dopravní infrastruktura představuje důležitou část nervového systému každého města či obce. Projekty této infrastruktury připravujeme tak, aby vyhovovaly i budoucím požadavkům.”

Naší hlavní činností je projektová a inženýrská činnost v oboru dopravních staveb. Specializujeme se na řešení dopravně inženýrské problematiky ve všech postupných krocích přípravy dopravních staveb.

Provádíme dopravně inženýrské průzkumy, zabýváme se úvodními studiemi, dopravními částmi územně plánovací dokumentace, vypracováním projektové dokumentace až do stupně tendrové a prováděcí dokumentace.

Zaměřujeme se na komplexní projekty novostaveb i rekonstrukcí dopravních staveb ve všech stupních dokumentace, se specializací na řešení v intravilánu. Součástí dodávané dokumentace je také ocenění stavebních nákladů. Zajišťujeme rovněž předprojektové podklady (geodetické zaměření, geologický průzkum) i projektovou dokumentaci ze souvisejících oborů (kanalizace, veřejné osvětlení, sadové úpravy apod.), včetně potřebné koordinace. Součástí projektových prací může být i projednání návrhu s orgány státní správy a správci inženýrských vedení.

Naše filozofie

KLIENT JE U NÁS VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ. NEJDE O PRÁZDNOU FRÁZI, ALE O KOMPLETNÍ STYL KOMUNIKACE, VEDENÍ PROJEKTŮ A DALŠÍ NÁSLEDNÉ ČINNOSTI.

Naše kvalifikace a kompetence se neopírá pouze o odborné znalosti, ale zejména o dlouholeté zkušenosti. Máme za sebou množství úspěšně realizovaných projektů. Naše projekční činnost nevychází jen z přímého zadání konkrétních potřeb, ale zároveň ctí specifika konkrétní lokality a zohledňuje i její budoucí potřeby.

Projektantka Ing. Jana Břicháčová je registrovaným členem ČKAI. Projekční kancelář disponuje odpovídajícím technickým a programovým vybavením umožňujícím zpracování projektových dokumentací včetně jejich oceňování.

Vybrané reference

Služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti vypracování všech stupňů projektové dokumentace, autorského a stavebního dozoru, vypracování zadávací dokumentace a studií proveditelnosti. Vedle toho se na nás můžete obrátit s požadavky na odborné konzultace či inženýrskou činnost. Máme celorepublikovou působnost.

Projektová dokumentace

Vypracování projektové dokumentace včetně kompletní dokladové části (vlastnická projednání, stavební povolení a další náležitosti).

Autorský a stavební dozor

Kontrola vedení stavby podle schválené projektové dokumentace a kontrola provádění vlastních stavebních prací.

Inženýrská činnost

Organizace výběrových řízení, komunikace s úřady, obstarávání povolení a formalit.

Konzultace

Předprojektová konzultace projektů dopravních staveb pro stanovení rozpočtové, časové i pracovní náročnosti včetně návrhu výběrových řízení a dotačních programů.

Další reference

 • Chodníky Pcherská , Slánská v Brandýsku (2010) DSP, technická pomoc při žádosti o dotaci

  Investor: Obec Brandýsek

 • Rekonstrukce komunikací v obci Slatina (2010) DSP

  Investor: Obec Slatina

 • Rekonstrukce chodníků v Kamenných Žehrovicích (2009) DSP

  Investor: Obec Kamenné Žehrovice

 • Příjezdová komunikace pro 8 rodinných domů, Tehov (2008) DÚR, inženýrské práce

  Investor: Ultrastav majetková s r.o.

 • Oprava jižního chodníku v ulici Ve Střešovičkách (2008) DSP, inženýrské práce - Realizováno

  Investor: Městská část Praha

 • III/336 Zruč nad Sázavou, opěrná zeď, úprava profilu komunikace (2008) DÚR, DSP, DZS - Realizováno, délka úseku cca 11 km, získaná dotace

  Investor: Krajský úřad Středočeského kraje

 • Návrh řešení na odstranění nebezpečného místa na křižovatce silnic III/2884 a III/2885 Velká Dobrá (2008)

  Investor: Správa a údržba silnic Kladno

 • Úprava chodníku před vrátnicí nemocnice, bezbariérová úprava (2008) Technická pomoc, projektová dokumentace úpravy

  Investor: Statutární město Kladno

 • Dopravní připojení p.č. 1947 na silnici I/61, Kladno Dubí (2008) - Realizováno

  Investor: Solvent

 • Úprava přechodu pro chodce před školou v Komenského ulici (2008) DSP, RDS - Realizováno

  Investor: město Hořovice

 • Dočasné parkoviště na pozemku č.parc. 2844/4, k.ú. Smíchov, Praha 5 (2008) Technická pomoc

  Investor: Metrostav a.s., divize 5

 • Dopravní řešení Náměstí Karla Buriana, změna trasy silnice III. třídy a parkoviště v městysi Senomaty DÚR

  Investor: Městys Senomaty

 • II/241 Horoměřice, okružní křižovatka (2008) DÚR

  Investor: Krajský úřad Středočeského kraje

 • Studie koncepce organizace dopravy v Brandýsku (2009)

  Investor: Obec Brandýsek

 • Oprava místní komunikace Ferdinandka v obci Cvrčovice – II. Etapa (2009) DSP

  Investor: STAPI CZ, spol. s.r.o.

 • Dopravní řešení parkovacích stání na pozemku 439/1 v Horoměřicích (2009) Studie – využití a návrh uspořádání parkovací plochy

  Investor: Obec Horoměřice

 • Úprava ploch stávajících parků v Kačici (2008) architektonická studie získaná dotace

  Investor: Obec Kačice

 • Studie proveditelnosti rozšíření chodníku ulic Komenského a Dr. Holého v Hořovicích. (2008)

  Investor: Město Hořovice

 • Rekonstrukce silnice III/23617A ve Stradonicích (2008) DSP, DZS, délka úseku cca 11 km

  Investor: Krajský úřad Středočeského kraje

 • Vltavská cyklostezka - úsek Kralupy nad Vltavou – Úholičky (2008) DÚR

  Investor: Krajský úřad Středočeského kraje

 • Chodníky Pcherská , Slánská v Brandýsku (2010) DSP, technická pomoc při žádosti o dotaci

  Investor: Obec Brandýsek

 • Výstavba chodníků pro pěší ul. Velvarská, Revoluční, Hrdinů“-Horoměřice (2010) DSP, technická pomoc při žádosti o dotaci, získaná dotace

  Investor: Obec Horoměřice

 • Rekonstrukce chodníků v obci , Masarykova (2011) DSP

  Investor: Obec Kačice

 • Výstavba komunikace v ulici K Zahradě (2011) Studie

  Investor: Obec Kačice

 • Rekonstrukce komunikací ul. Růžová, Krátká, Nová, Družstevní (2011-2012) DSP , autorský dozor

  Investor: Obec Kačice

 • Statický návrh opěrné zdi a výstavba přilehlého chodníku v ulici Hrdinů v Horoměřicích (2012) DSP, inženýrská činnost

  Investor: Obec Horoměřice

 • Rekonstrukce chodníku – Olšany a bezbariérová úprava chodníků (2012) DSP,inženýrská činnost, technická pomoc při žádosti o dotaci

  Investor: Obec Horoměřice

 • Projektová dokumentace komunikací na stavbu 10 rodinných domů , Buštěhrad (2012) DSP

  Investor: Olga Jeřábková    Přehled referencí ve formátu PDF ke stažení zde.

Kontakt

DPROJEKTY, Ing. Jana Břicháčová
Váňova 3180
272 01 Kladno
+420 728 707 720
+420 312 605 1085
IČO: 062 395 61
info@dprojekty.cz
Zobrazit mapu
QR Code

Napište nám

Pro odeslání zprávy je nutné vyplnit všechna pole formuláře.

Zpráva byla odeslána Budeme Vás kontaktovat v nejkratším možném termínu.
+ =